اخبار - آرشیو

پنجمین فراخوان دعوت به همکاری متقاضیان حق التدریس در مراکز آموزشی غیردولتی تحت نظارت دانشگاه جامع علمی کاربردی کهگیلویه و بویراحمد

پنجمین فراخوان دعوت به همکاری متقاضیان حق التدریس در مراکز آموزشی غیردولتی تحت نظارت دانشگاه جامع علمی کاربردی کهگیلویه و بویراحمد

دانشگاه جامع علمی کاربردی استان کهگیلویه و بویراحمد در راستای تأمین مدرسان آموزشی مراکز آموزشی علمی کاربردی استان، از بین افراد واجد شرایط ساکن استان، در رشته های مورد نیاز و بر اساس شرایط مندرج در متن این فراخوان دعوت به ثبت نام می نماید

ادامه مطلب