اخبار - آرشیو

مستندات مورد نیاز شرکت در فراخوان پذیرش مدرس دانشگاه جامع علمی کاربردی

مستندات مورد نیاز شرکت در فراخوان پذیرش مدرس دانشگاه جامع علمی کاربردی

دستورالعمل نحوه تشكیل پرونده تقاضای اخذ مجوز تدریس مدارك و مستندات لازم برای تشكیل پرونده علمی: توجه زمان واریز مبلغ و دریافت فیش، بعدا طی یك پیامك به اطلاع متقاضی خواهد رسید و در زمان تشكیل پرونده، مورد نیاز نیست. این فرم در پیوست موجود است كاربرگ شماره ٢ تكمیل شده كه یك قطعه عكس روی آن الصاق شده است.

ادامه مطلب
فراخوان پذیرش مدرس حق التدریس دانشگاه جامع علمی کاربردی استان کهگیلویه و بویراحمد(بهمن ۱۳۹۵)  برای تدریس دروس تخصصی رشته های علمی-کاربردی a

فراخوان پذیرش مدرس حق التدریس دانشگاه جامع علمی کاربردی استان کهگیلویه و بویراحمد(بهمن ۱۳۹۵) برای تدریس دروس تخصصی رشته های علمی-کاربردی a

دانشگاه جامع علمی کاربردی استان کهگیلویه و بویراحمد به منظور شناسائی و تأمین مدرسان دوره های علمی کاربردی از بین افراد بومی متخصص و مجرب واجد شرایط و علاقه¬مند جهت تدریس دروس تخصصی در رشته¬های علمی کاربردی بر اساس حداقل شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید.

ادامه مطلب