اخبار - آرشیو

برگزاری جلسه شورای گسترش دانشگاه جامع علمی کاربردی استان کهگیلویه و بویراحمد
برگزاری جلسه شورای گسترش دانشگاه جامع علمی کاربردی استان کهگیلویه و بویراحمد

برگزاری جلسه شورای گسترش دانشگاه جامع علمی کاربردی استان کهگیلویه و بویراحمد

برگزاری جلسه شورای گسترش دانشگاه جامع علمی کاربردی استان کهگیلویه و بویراحمد شورای گسترش دوره های علمی کاربردی واحد استان کهگیلویه و بویراحمد تشکیل جلسه داد این جلسه که روزچهار شنبه ۲۹ خرداد با حضور اکثریت اعضا برگزار شد درباره درخواست دوره های مراکزآموزش علمی کاربردی تبادل نظر شد تا رشته های درخواستی مراکز با توجه به ماموریت و کیفیت بخشی بیش از پیش مراکز در سه گروه صنعت، مدیریت و خدمات اجتماعی، و فرهنگ و هنر بررسی شود و درخواست دوره ها برای تایید و درج در درفترچه به دفتر گسترش دانشگاه ارسال گردد. شایان ذکر است درخواست دوره های مذکور برای پذیرش مهرماه دانشگاه جامع علمی کاربردی به سازمان سنجش اعلام می گردد تا در موعد مقرر برای علاقمندان به ادامه تحصیل در دانشگاه در سایت سازمان سنجش درج شود

ادامه مطلب
برگزاری جلسه شورای گسترش دانشگاه جامع علمی کاربردی استان کهگیلویه و بویراحمد
برگزاری جلسه شورای گسترش دانشگاه جامع علمی کاربردی استان کهگیلویه و بویراحمد

برگزاری جلسه شورای گسترش دانشگاه جامع علمی کاربردی استان کهگیلویه و بویراحمد

برگزاری جلسه شورای گسترش دانشگاه جامع علمی کاربردی استان کهگیلویه و بویراحمد شورای گسترش دوره های علمی کاربردی واحد استان کهگیلویه و بویراحمد تشکیل جلسه داد این جلسه که روزچهار شنبه ۲۹ خرداد با حضور اکثریت اعضا برگزار شد درباره درخواست دوره های مراکزآموزش علمی کاربردی تبادل نظر شد تا رشته های درخواستی مراکز با توجه به ماموریت و کیفیت بخشی بیش از پیش مراکز در سه گروه صنعت، مدیریت و خدمات اجتماعی، و فرهنگ و هنر بررسی شود و درخواست دوره ها برای تایید و درج در درفترچه به دفتر گسترش دانشگاه ارسال گردد. شایان ذکر است درخواست دوره های مذکور برای پذیرش مهرماه دانشگاه جامع علمی کاربردی به سازمان سنجش اعلام می گردد تا در موعد مقرر برای علاقمندان به ادامه تحصیل در دانشگاه در سایت سازمان سنجش درج شود

ادامه مطلب
برگزاری جلسه شورای پژوهش و فناوری دانشگاه
برگزاری جلسه شورای پژوهش و فناوری دانشگاه

برگزاری جلسه شورای پژوهش و فناوری دانشگاه

برگزاری جلسه شورای پژوهش و فناوری دانشگاه به گزارش روابط عمومی دانشگاه جامع علمی کاربردی، جلسه شورای پژوهش و فناوری دانشگاه، با حضور رییس دانشگاه آقای دکتر امین موسائی، و کلیه اعضای پژوهشی در سالن دانشگاه جامع علمی کاربردی استان کهگیلویه بویراحمد برگزار گردید. در این جلسه برسی روند برگزاری رواید شتاب مرکز نوع آوری نفت گاز و پتروشیمی گچساران۱ بررسی شد همچنین رویداد شتاب گیاهان داروئی با محوریت واحد استان و همکاری مراکز تحت نظارت و پارک علم و فناور ی و اداره کار و امور اجتماعی استان بحث و تبادل نظر گردید.

ادامه مطلب
دیدار مسئول دفتر نهاد رهبری ورئیس کمیته معارف دانشگاه از دانشگاه جامع علمی کاربردی استان کهگیلویه وبویراحمد. به گزارش روابط عمومی دانشگاه جامع علمی کاربردی استان. نشست هم اندیشی روسای مراکز علمی کاربردی استان با حاج آقا موسوی مدیر محترم نهاد مقام معظ
دیدار مسئول دفتر نهاد رهبری ورئیس کمیته معارف دانشگاه از دانشگاه جامع علمی کاربردی استان کهگیلویه وبویراحمد. به گزارش روابط عمومی دانشگاه جامع علمی کاربردی استان. نشست هم اندیشی روسای مراکز علمی کاربردی استان با حاج آقا موسوی مدیر محترم نهاد مقام معظ

دیدار مسئول دفتر نهاد رهبری ورئیس کمیته معارف دانشگاه از دانشگاه جامع علمی کاربردی استان کهگیلویه وبویراحمد. به گزارش روابط عمومی دانشگاه جامع علمی کاربردی استان. نشست هم اندیشی روسای مراکز علمی کاربردی استان با حاج آقا موسوی مدیر محترم نهاد مقام معظ

دیدار مسئول دفتر نهاد رهبری ورئیس کمیته معارف دانشگاه از دانشگاه جامع علمی کاربردی استان کهگیلویه وبویراحمد. به گزارش روابط عمومی دانشگاه جامع علمی کاربردی استان. نشست هم اندیشی روسای مراکز علمی کاربردی استان با حاج آقا موسوی مدیر محترم نهاد مقام معظم رهبری در دانشگاه جامع علمی کاربردی به گزارش روابط عمومی دانشگاه جلسه با یاد و نام خدا وند متعال شروع شد . بعد از قرائت قرآن حاج آقای موسوی صحبتهای ابتدایی جلسه را در خصوص وظایف و اهداف نهاد بیان نمودند.با حضور حاج آقای نور محمدی مسئول دفتر نهاد در دانشگاههای استان،جلسه با صحبت های ایشان در خصوص اساتید معارف و کمک های دفتر نهاد در استان به مراکز ادامه یافت در ادامه صحبت های روسای مراکز و همکاران دانشگاه در خصوص موضوعات جلسه بیان وتوسط حاج آقای موسوی سوالات ایشان پاسخ داده شد.اهم موضوعات مطرح شده در جلسه به شرح زیر بود: ۱-عدم کغایت تعداد اساتید معارف در استان و مشکلات تخصیص درس به مدرسین ۲-امتحانات متمرکز دروس معارف ۳-بیانات وضعیت فرهنگی مراکز توسط روسای مراکز ۴-صلاحیت مدرسین معارف برای تدریس ۵-امکان صدور مجوز توسط دفتر نهاد رهبری به گزارش روابط عمومی دانشگاه جامع علمی کاربردی استان. نشست هم اندیشی روسای مراکز علمی کاربردی استان با حاج آقا موسوی مدیر محترم نهاد مقام معظم رهبری در دانشگاه جامع علمی کاربردی به گزارش روابط عمومی دانشگاه جلسه با یاد و نام خدا وند متعال شروع شد . بعد از قرائت قرآن حاج آقای موسوی صحبتهای ابتدایی جلسه را در خصوص وظایف و اهداف نهاد بیان نمودند.با حضور حاج آقای نور محمدی مسئول دفتر نهاد در دانشگاههای استان،جلسه با صحبت های ایشان در خصوص اساتید معارف و کمک های دفتر نهاد در استان به مراکز ادامه یافت در ادامه صحبت های روسای مراکز و همکاران دانشگاه در خصوص موضوعات جلسه بیان وتوسط حاج آقای موسوی سوالات ایشان پاسخ داده شد.اهم موضوعات مطرح شده در جلسه به شرح زیر بود: ۱-عدم کغایت تعداد اساتید معارف در استان و مشکلات تخصیص درس به مدرسین ۲-امتحانات متمرکز دروس معارف ۳-بیانات وضعیت فرهنگی مراکز توسط روسای مراکز ۴-صلاحیت مدرسین معارف برای تدریس ۵-امکان صدور مجوز توسط دفتر نهاد رهبری

ادامه مطلب
دیدار مسئول دفتر نهاد رهبری ورئیس کمیته معارف دانشگاه از دانشگاه جامع علمی کاربردی استان کهگیلویه وبویراحمد. به گزارش روابط عمومی دانشگاه جامع علمی کاربردی استان. نشست هم اندیشی روسای مراکز علمی کاربردی استان با حاج آقا موسوی مدیر محترم نهاد مقام معظ
دیدار مسئول دفتر نهاد رهبری ورئیس کمیته معارف دانشگاه از دانشگاه جامع علمی کاربردی استان کهگیلویه وبویراحمد. به گزارش روابط عمومی دانشگاه جامع علمی کاربردی استان. نشست هم اندیشی روسای مراکز علمی کاربردی استان با حاج آقا موسوی مدیر محترم نهاد مقام معظ

دیدار مسئول دفتر نهاد رهبری ورئیس کمیته معارف دانشگاه از دانشگاه جامع علمی کاربردی استان کهگیلویه وبویراحمد. به گزارش روابط عمومی دانشگاه جامع علمی کاربردی استان. نشست هم اندیشی روسای مراکز علمی کاربردی استان با حاج آقا موسوی مدیر محترم نهاد مقام معظ

دیدار مسئول دفتر نهاد رهبری ورئیس کمیته معارف دانشگاه از دانشگاه جامع علمی کاربردی استان کهگیلویه وبویراحمد. به گزارش روابط عمومی دانشگاه جامع علمی کاربردی استان. نشست هم اندیشی روسای مراکز علمی کاربردی استان با حاج آقا موسوی مدیر محترم نهاد مقام معظم رهبری در دانشگاه جامع علمی کاربردی به گزارش روابط عمومی دانشگاه جلسه با یاد و نام خدا وند متعال شروع شد . بعد از قرائت قرآن حاج آقای موسوی صحبتهای ابتدایی جلسه را در خصوص وظایف و اهداف نهاد بیان نمودند.با حضور حاج آقای نور محمدی مسئول دفتر نهاد در دانشگاههای استان،جلسه با صحبت های ایشان در خصوص اساتید معارف و کمک های دفتر نهاد در استان به مراکز ادامه یافت در ادامه صحبت های روسای مراکز و همکاران دانشگاه در خصوص موضوعات جلسه بیان وتوسط حاج آقای موسوی سوالات ایشان پاسخ داده شد.اهم موضوعات مطرح شده در جلسه به شرح زیر بود: ۱-عدم کغایت تعداد اساتید معارف در استان و مشکلات تخصیص درس به مدرسین ۲-امتحانات متمرکز دروس معارف ۳-بیانات وضعیت فرهنگی مراکز توسط روسای مراکز ۴-صلاحیت مدرسین معارف برای تدریس ۵-امکان صدور مجوز توسط دفتر نهاد رهبری به گزارش روابط عمومی دانشگاه جامع علمی کاربردی استان. نشست هم اندیشی روسای مراکز علمی کاربردی استان با حاج آقا موسوی مدیر محترم نهاد مقام معظم رهبری در دانشگاه جامع علمی کاربردی به گزارش روابط عمومی دانشگاه جلسه با یاد و نام خدا وند متعال شروع شد . بعد از قرائت قرآن حاج آقای موسوی صحبتهای ابتدایی جلسه را در خصوص وظایف و اهداف نهاد بیان نمودند.با حضور حاج آقای نور محمدی مسئول دفتر نهاد در دانشگاههای استان،جلسه با صحبت های ایشان در خصوص اساتید معارف و کمک های دفتر نهاد در استان به مراکز ادامه یافت در ادامه صحبت های روسای مراکز و همکاران دانشگاه در خصوص موضوعات جلسه بیان وتوسط حاج آقای موسوی سوالات ایشان پاسخ داده شد.اهم موضوعات مطرح شده در جلسه به شرح زیر بود: ۱-عدم کغایت تعداد اساتید معارف در استان و مشکلات تخصیص درس به مدرسین ۲-امتحانات متمرکز دروس معارف ۳-بیانات وضعیت فرهنگی مراکز توسط روسای مراکز ۴-صلاحیت مدرسین معارف برای تدریس ۵-امکان صدور مجوز توسط دفتر نهاد رهبری

ادامه مطلب
دیدار مسئول دفتر نهاد رهبری ورئیس کمیته معارف دانشگاه از دانشگاه جامع علمی کاربردی استان کهگیلویه وبویراحمد. به گزارش روابط عمومی دانشگاه جامع علمی کاربردی استان. نشست هم اندیشی روسای مراکز علمی کاربردی استان با حاج آقا موسوی مدیر محترم نهاد مقام معظ
دیدار مسئول دفتر نهاد رهبری ورئیس کمیته معارف دانشگاه از دانشگاه جامع علمی کاربردی استان کهگیلویه وبویراحمد. به گزارش روابط عمومی دانشگاه جامع علمی کاربردی استان. نشست هم اندیشی روسای مراکز علمی کاربردی استان با حاج آقا موسوی مدیر محترم نهاد مقام معظ

دیدار مسئول دفتر نهاد رهبری ورئیس کمیته معارف دانشگاه از دانشگاه جامع علمی کاربردی استان کهگیلویه وبویراحمد. به گزارش روابط عمومی دانشگاه جامع علمی کاربردی استان. نشست هم اندیشی روسای مراکز علمی کاربردی استان با حاج آقا موسوی مدیر محترم نهاد مقام معظ

دیدار مسئول دفتر نهاد رهبری ورئیس کمیته معارف دانشگاه از دانشگاه جامع علمی کاربردی استان کهگیلویه وبویراحمد. به گزارش روابط عمومی دانشگاه جامع علمی کاربردی استان. نشست هم اندیشی روسای مراکز علمی کاربردی استان با حاج آقا موسوی مدیر محترم نهاد مقام معظم رهبری در دانشگاه جامع علمی کاربردی به گزارش روابط عمومی دانشگاه جلسه با یاد و نام خدا وند متعال شروع شد . بعد از قرائت قرآن حاج آقای موسوی صحبتهای ابتدایی جلسه را در خصوص وظایف و اهداف نهاد بیان نمودند.با حضور حاج آقای نور محمدی مسئول دفتر نهاد در دانشگاههای استان،جلسه با صحبت های ایشان در خصوص اساتید معارف و کمک های دفتر نهاد در استان به مراکز ادامه یافت در ادامه صحبت های روسای مراکز و همکاران دانشگاه در خصوص موضوعات جلسه بیان وتوسط حاج آقای موسوی سوالات ایشان پاسخ داده شد.اهم موضوعات مطرح شده در جلسه به شرح زیر بود: ۱-عدم کغایت تعداد اساتید معارف در استان و مشکلات تخصیص درس به مدرسین ۲-امتحانات متمرکز دروس معارف ۳-بیانات وضعیت فرهنگی مراکز توسط روسای مراکز ۴-صلاحیت مدرسین معارف برای تدریس ۵-امکان صدور مجوز توسط دفتر نهاد رهبری به گزارش روابط عمومی دانشگاه جامع علمی کاربردی استان. نشست هم اندیشی روسای مراکز علمی کاربردی استان با حاج آقا موسوی مدیر محترم نهاد مقام معظم رهبری در دانشگاه جامع علمی کاربردی به گزارش روابط عمومی دانشگاه جلسه با یاد و نام خدا وند متعال شروع شد . بعد از قرائت قرآن حاج آقای موسوی صحبتهای ابتدایی جلسه را در خصوص وظایف و اهداف نهاد بیان نمودند.با حضور حاج آقای نور محمدی مسئول دفتر نهاد در دانشگاههای استان،جلسه با صحبت های ایشان در خصوص اساتید معارف و کمک های دفتر نهاد در استان به مراکز ادامه یافت در ادامه صحبت های روسای مراکز و همکاران دانشگاه در خصوص موضوعات جلسه بیان وتوسط حاج آقای موسوی سوالات ایشان پاسخ داده شد.اهم موضوعات مطرح شده در جلسه به شرح زیر بود: ۱-عدم کغایت تعداد اساتید معارف در استان و مشکلات تخصیص درس به مدرسین ۲-امتحانات متمرکز دروس معارف ۳-بیانات وضعیت فرهنگی مراکز توسط روسای مراکز ۴-صلاحیت مدرسین معارف برای تدریس ۵-امکان صدور مجوز توسط دفتر نهاد رهبری

ادامه مطلب
قابل توجه متقاضیان ثبت نام در فراخوان جذب مدرسان معارف اسلامی دانشگاه •

قابل توجه متقاضیان ثبت نام در فراخوان جذب مدرسان معارف اسلامی دانشگاه • .

قابل توجه متقاضیان ثبت نام در فراخوان جذب مدرسان معارف اسلامی دانشگاه • مهلت ثبت نام در فراخوان تا تاریخ ۹۸/۳/۱۵ تمدید شد. • مدرسان دارای مجوز طرح ۴۰۰۰ که در آزمون ۲۳ آذر ۱۳۹۷ شرکت نکرده یا پذیرفته نشده اند، برای ثبت نام در این فراخوان، با کد ملی و دسترسی خود وارد سامانه سجاد شوند و از طریق قسمت "تکمیل مشخصات" اقدام به ثبت نام در فراخوان نمایند. گروه معارف دانشگاه جامع علمی کاربردی پیام رسان ایتا: maarefuast@

ادامه مطلب