روابط عمومی و پاسخگویی به شکایت

تعداد بازدید:۲۶۹
روابط عمومی و پاسخگویی به شکایت

روابط عمومی و پاسخگویی به شکایت

 

کارشناس مسئول روابط عمومی و پاسخگویی به شکایات: قاسم یوسفی

شماره تماس: 33230166-074  

شرح وظایف :

 • همکاری در اداره امور کنفرانس و گردهمایی های، سمینارها ، بازدید ها و فعالیت های مشابه دیگر
 • اتخاذ تمهیدات مناسب در جهت انعکاس برنامه ها، فعالیت ها و پیشرفت های دانشگاه در کلیه زمینه ها با هدف افزایش آگاهی های عمومی و ارتقاء سطح دانشگاه از طریق تشکیل جلسات سخنرانی و رسانه های سمعی و بصری
 • پاسخگویی ، رسیدگی و حل مشکلات ارباب رجوع در جهت تکریم و حفظ ارزشهای انسانی و فرهنگ پاسخگویی
 • پاسخ گویی حضوری و تلفنی و اینترنتی به مراجعین و راهنمایی و رفع مشکل آن ها در موارد مربوط
 • تهیه و تدوین برنامه های تبلیغاتی در قالب برشور، تیزر، مجلات و جهت شناساندن اهداف، برنامه ها و توسعه دوره ای دانشگاه در سطح استان
 • برنامه ریزی جهت تشکیل جلسات، مصاحبه ها و کنفرانس ها در مباحث مختلف دانشگاهی و تهیه گزارشات فعالیتهای انجام گرفته در این خصوص جهت ارائه به مافوق
 • ارائه راهکارهای مناسب جهت تجمیع عقاید و آراء عمومی نسبت به فعالیتهای دانشگاه و استفاده از آنها در جهت بهبود امور
 • ایجاد ارتباط پویا و مداوم با کلیه سازمانها ، دانشگا ها ، نهادها و ارگانهای دولتی و موسسات آموزشی و پژوهشی و نیز صاحبان صنایع و بخش خصوصی در استان
 • نظارت و بررسی بر کلیه مطالب منتشر شده مرتبط با امور دانشگاه در جراید و رسانه های سطح استان و پورتال واحد استانی
 • همکاری در امر تهیه و تدوین عملکرد مراکز تحت پوشش و واحد استانی در جراید و رسانه های سطح استان و پورتال واحد استانی
 • همکاری مستمر با دفتر روابط عمومی سازمان مرکزی جهت انعکاس اخبار و رویداد های مرتبط و دریافت آخرین دستورالعمل های کاری مرتبط
 • مطالعه و اشراف کامل بر آیین نامه ها، دستورالعمل ها و بخش نامه های مرتبط با حوزه کاری و ارائه پیشنهاد های لازم در راستای به روزرسانی اسناد بالادستی در حیطه اختیار حوزه
 • تحقیق در افکار عمومی و ارزیابی و سنجش نظرات مردم از عملکرد سازمان در سطح دانشگاه
 • برقراری ارتباط با دفاتر بازرسی و مراجع نظارتی
 • جمع آموری آمارو اطلاعات در زمینه مطالب منتشره در وسائل ارتباط جمعی دولتی و غیر دولتی در ارتباط با دانشگاه و تهیه گزارشات لازم در این خصوص
 • انجام امور مرتبط با اطلاع رسانی، تبلیغات و اجرای برنامه های مرتبط با روابط عمومی