اداره حمایت از فعالیت های پژوهشی و فناوری

تعداد بازدید:۲۳۴
اداره حمایت از فعالیت های پژوهشی و فناوری

 

کارشناس مسئول اداره حمایت از فعالیت های پژوهشی و فناوری: کاظم علی پور دولت آباد

شماره تماس: 33230166-074 

حمایت از ایجاد کسب و کار، تجاری سازی و انتقال فناوری با هدف تقویت امور پژوهشی و ترویج فرهنگ نوآوری و کسب و کار دانش بنیان در مراکز علمی کاربردی استان کهگیلویه و بویراحمد