اخبار - آرشیو

برگزاری اولین نشست کاری دانشگاه جامع علمی کاربردی استان کهگیلویه و بویراحمد در سال ۱۴۰۰

برگزاری اولین نشست کاری دانشگاه جامع علمی کاربردی استان کهگیلویه و بویراحمد در سال ۱۴۰۰

اولین نشست کاری دانشگاه جامع علمی کاربردی استان کهگیلویه و بویراحمد در سال۱۴۰۰، با حضور آقای دکتر مهدی نوری پور، رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی استان و جمعی از کارکنان واحد استانی دانشگاه برگزار شد.

ادامه مطلب