درباره دانشگاه

تعداد بازدید:۶۵

دانشگاه جامع علمی کاربردی به عنوان دانشگاه نسل سوم، کاربردی کردن علوم و پاسخگویی به نیاز‌های مهارتی در حوزه‌ی آموزش عالی را بر عهده دارد.
این دانشگاه با ایجاد رشته‌های آموزشی متناسب با نیاز‌های شغلی و بازار کار هر منطقه از کشور، مجری اصلی سیاست های اقتصاد مقاومتی در حوزه‌ی آموزش عالی کشور به حساب می آید.
دانشگاه جامع علمی کاربردی، به عنوان بزرگ ترین متولی نظام آموزش عالی مهارتی، با مشارکت دستگاه‌ها و سازمان‌های دولتی و غیردولتی، به پرورش نیروهای انسانی متخصص و پنجه های کارآمد، برای پشتیبانی از بخش های مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور پرداخته و دانش‌آموختگان این دانشگاه با توجه به گذراندن دوره‌ی آموزشی با ۶۰ درصد دروس عملی و ۴۰ درصد دروس نظری، مهارت کافی برای فعالیت هایی که در آینده به آنها واگذار می‌شود را کسب نموده و قادرند به عنوان نیروهای کارآفرین در جامعه مشغول به فعالیت شوند.
حوزه ستادی دانشگاه جامع علمی کاربردی استان کهگیلویه و بویراحمد، سازماندهی، برنامه¬ریزی، پشتیبانی کارشناسی، سیاست گذاری کلان و نیز نظارت و ارزیابی فرایند‌های آموزش عالی مهارتی را بر عهده دارد.
مراکز آموزش علمی کاربردی استان نیز به عنوان ارکان اجرایی آموزش عالی مهارتی، توانسته اند، پس از ربع قرن فعالیت دانشگاه در استان، بیش از ۲۰ هزار دانش‌آموخته‌ی مهارتی را به جامعه تحویل دهند.

دانشگاه جامع علمی کاربردی استان کهگیلویه و بویراحمد که از سال 1375 تحت نظارت دانشگاه یاسوج فعالیت می نمود، در سال 1380 از دانشگاه یاسوج منفک شده و فعالیت خود را به عنوان یک دانشگاه مستقل آغاز کرد. مراکز آموزش علمی کاربردی استان که بیشتر به صورت مراکز هیأت مؤسسی می باشند، برای رفع نیاز های آموزش مهارتی استان مشغول به فعالیت هستند و به منظور توسعه آموزش‌های مهارتی و افزایش توانمندی‌های علمی و حرفه‌ای و کارآفرینی و آماده کردن دانش‌آموختگان برای احراز مشاغل گوناگون با تاکید بر قابلیت‌های بالقوه استان و در راستای سیاست‌های کلی و خط مشی ‌های تعیین شده توسط سازمان مرکزی دانشگاه جامع علمی کاربردی و بر مبنای اهداف والای نظام آموزش عالی مهارتی اقدام می نمایند.

شرح وظایف واحد استانی ذانشگاه :

  • شناسایی نیازها ،امکانات و مزیت های بومی استان و بهره گیری از آنها برای توسعه آموزش های علمی کاربردی
  • گسترش آموزش های علمی کاربردی و افزایش مهارت، به منظور  بالا بردن ظرفیت کارآفرینی و توسعه اقتصادی استان
  • فرآهم نمودن امکان برگزاری دوره های آموزشی کوتاه مدت (تک پودمان) و بلند مدت در مراکز علمی کاربردی بر اساس آمایش سرزمینی و نیاز سازمانهای دولتی و غیر دولتی استان
  • سیاستگذاری، هدایت و نظارت برفعالیت های آموزشی مراکز آموزش علمی کاربردی استان

ساختار سازمانی ستاد مرکزی دانشگاه و واحد استانی:

کلید واژه ها: دانشگاه جامع علمی کاربردی دانشگاه جامع علمی کاربردی استان کهگیلویه و بویراحمد ساختار سازمانی دانشگاه