اخبار - آرشیو

جلسه روسای مراکز تحت نظارت دانشگاه علمی- کاربردی واحد استانی کهگیلویه و بویراحمد در سالن جلسات واحد استانی برگزار شد
جلسه روسای مراکز تحت نظارت دانشگاه علمی- کاربردی واحد استانی کهگیلویه و بویراحمد در سالن جلسات واحد استانی برگزار شد

جلسه روسای مراکز تحت نظارت دانشگاه علمی- کاربردی واحد استانی کهگیلویه و بویراحمد در سالن جلسات واحد استانی برگزار شد

جلسه روسای مراکز تحت نظارت دانشگاه علمی- کاربردی واحد استانی کهگیلویه و بویراحمد در سالن جلسات واحد استانی برگزار شد جلسه روسای مراکز تحت نظارت دانشگاه علمی- کاربردی واحد کهگیلویه بویر احمد سالن جلسات واحد استانی برگزار شد نشست مشترک ریاست واحد استانی و روسای مراکز تحت نظارت در مورخ ۲۷/۱/۹۸ به منظور ارائه گزارشی از فعالیت های مراکز در سال ۹۷ و رسیدگی به مسایل و مشکلات مراکز در واحد استانی برگزار شد. به گزارش روابط عمومی دانشگاه جامع علمی- کاربردی واحد کهگیلویه و بویراحمد، روسای مراکز آموزشی تحت نظارت واحد کهگیلویه و بویراحمد در سالن جلسات واحد استانی با حضور رئیس و مسئولان دانشگاه جامع علمی کاربردی واحد کهگیلویه وبویراحمد و روسای مراکز تحت نظارت برگزار گردید. در این جلسه دکتر امین موسائی رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی واحد کهگیلویه وبویراحمد ضمن ارائه آماری از دانشگاه و اهمیت نظام مهارتی ابراز کرد: امروز دانشگاه در مسیری قرار دارد که بایستی جایگاه خود را در جامعه تثبیت کند و از جمله برنامه های قابل پیگیری دانشگاه ماموریت گرا کردن مراکز با توجه به ظرفیت های استان در ایجاد رشته ها است.

ادامه مطلب