اداره نظارت و ارزیابی

تعداد بازدید:۲۶۱

اداره نظارت و ارزیابی دانشگاه جامع علمی کابردی کهگیلویه و بویراحمد

 

رئیس اداره: افشین پرویزی

شماره تماس: 07433343363  داخلی:116