برگزاری یازدهمین نشست هم اندیشی رؤسای مراکز آموزش علمی کاربردی استان کهگیلویه و بویراحمد

۲۶ دی ۱۴۰۰ | ۱۵:۰۱ اخبار
یازدهمین نشست هم اندیشی رؤسای مراکز آموزش علمی کاربردی استان کهگیلویه و بویراحمد، پیرامون تدوین برنامه چهار ساله مراکز، مبتنی بر آمایش سرزمینی برگزار شد

به گزارش روابط عمومی دانشگاه جامع علمی کاربردی استان کهگیلویه و بویراحمد، یازدهمین نشست هم اندیشی رؤسای مراکز آموزش علمی کاربردی استان کهگیلویه و بویراحمد، پیرامون تدوین برنامه چهار ساله مراکز، مبتنی بر آمایش سرزمینی برگزار شد. در این نشست هم اندیشی که با حضور دکتر مهدی نوری پور، رییس واحد استانی دانشگاه، روسای مراکز علمی کاربردی استان و جمعی از مدیران و کارکنان واحد استانی دانشگاه و بصورت حضوری برگزار شد، رییس دانشگاه جامع علمی کاربردی استان کهگیلویه و بویراحمد، بر ضرورت طراحی و تدوین برنامه چهار ساله مراکز تآکید نموده و گفت که برنامه پیشنهادی هر مرکز باید با توجه به مأموریت و رویکرد مراکز و با توجه به آمایش سرزمینی و نیاز های منطقه ای تهیه شود. 
در ادامه نشست، روسای مراکز آموزش علمی کاربردی استان کهگیلویه و بویراحمد، دیدگاه های خود را پیرامون برنامه های ۴ سال آینده مراکز عنوان نموده و در این خصوص به بحث و بررسی پرداختند.


نظر شما :